GFA. ASUR KURTULUŞ PARTİSİ/ den 15 juni 2009

15- 03- 6759
15 -06 – 2009
GFA. [ASUR  KURTULUŞ  PARTİSİ]

den 15 juni 2009
Günümüz dunyası oldukça çalkantılı bir süreçten geçiyor.Sürecın kendi karekterınden   dolayı dünyadeki tüm ezılen halklar da bu dalgadan etkilenmektedır.

        Günümüz   dunyası   oldukça   çalkantılı   bir   süreçten   geçiyor .   Sürecın   kendi   karekterınden   dolayı   dünyadeki   tüm   ezılen   halklar da    bu    dalgadan etkilenmektedır.   Soğuk   savaşın   bitıp,   sosyalist   olarak   bilınen   ülkelerın   arka   arkaya   hızla   çökmesi   dünyadeki   ezılen   halkların   mucadelesıni de   olumsuz   anlamda   etkiledi.   Ulusal   kurtuluş   mucadeleleri   kardeş   halklarla   ittifaklar   yerıne   emperyalizme   yedeklenır   bir   kanala   doğru   akmaya   başladı.   Bu da   yeni   bir   esaret   ve   sömürü   zinciri   demektır.

        Asur   ulusu  bu  dalgalara   kapılıp  yeniden   kölelık  sahilıne[tuzağına]   düşmemelidır.  Bızler   kendi   gücümüze  deyılde,   başka   güçlere  güvenerek,  onlardan   medet   umduğumuzda   başımıza   nelerın   gelebileceyini   tarihte  acı  tecrübelerle   öğrendık.   Ancak   bu   tecrübeler,onlardan   ders   aldığımız   anlamına   maalesef   gelmemektedır.  Görünen   o ki   halkımızı   şu   yada   bu   ülkenın   kucağına   itmeye   ve   ulusal   kurtuluşumuzu   bataklığa   sürüklemeye   kararlı   gericiler   hala   vardır.

      Asur   Ulusal   Kurtuluş   Mucadelesi,   bağımsız   bir   Asur   vatanı [Asuristan] yaratana   dek   ulusal   ihanetın   gölgesıne   dikkat   edecektır.   Bu   mücadele    emperyalizme,   faşizme   ve   her   türlü   gericiliye   karşı   olduğu   kadar,   ulusal   kurtuluşumuza   leke   getırecek   ve   onu   bu   yolundan   vazgeçırecek   her   türlü   ihanete   karşı da   bir   mücadeledır.   Hareketımız   bu   ihanetçilere   karşı   sert   ve   tavizsız   olacaktır.   Bu,   başarıya   ulaşmamızın   vazgecılmez   bir   şartıdır.

        Asur   ulusal   sorunu,   henüz   Asuristan “da   güçlü   ve   uluslararası   kamuoyunda   canlı   bir”sorun”değıldır.   Asur   meselesıne,   bir   ülke   boyutunda   değıl de,   bir   insan   hakları,   dini   camaat,   hırıstiyan   azınlık,   kültürel   haklar   düzeyınde   yaklaşılmaktadır.Hiç   kuşkusuz   bu   yaklaşım,   günümüze   dek   kendini   Asur   Halkının   siyasal   örgütleri   olarak   yansıtan   organizasyonların   hatasının   bir   ürünüdür.

    Asur    meselesine   bakışta   alabildiğine   dar   bir   perspektif   sözkonusudur.   Meselenın   çözümünün   siyasal   düzeyde   olacağının    pek   az   bir   kesim   farkındadır.,   İdeolojik    siyasal,   örgütsel   ve   program   konularında    yetersızlık   sözkonusudur.   Devrimciler   bu   nedenle,    Asur   halkının   gerçek    kurtuluş   yolunu   göstermekle    yükümlüdürler.

Bu   program   hedeflerımızle,   önümüze   yoktan   varetmeyi   koyduğumuz    farkında   ve   bilıncındeyız.   Asur   topraklarında   halkımız   kendi   kimliyine,   tarihına,   dilıne   ve   kültürüne   yabancılaştırılmış   ve   unutturulmuştur.   Artık,   böyle   devam   ettiğınde   halkımız   gelecekte   tümden   asimile   olacağından   kuşku   yoktur.

Bu   sebepledır ki,   Asur   Kurtuluş   Partisi [GFA],   Ninova   ve   Babil” ın   düşüşünden   sonra   yok   edılmeye   ve   unutturulmaya   çalışılan   bir   ulusun   iki   bın   yıl   sonra   yeniden   dirilişi   ve   ayağa   kalkışı   olarak   görülmelidır.

        Bız   haklıyız   ve   kazanacağız
      YA   VATAN   YA   ASURİSTAN

Comments are closed.