Pressmeddelande /Folkmordet på Assyrier

464121_405575246208144_209858518_o

Pressmeddelande

Folkmordet på Assyrier

Det Assyriska folket har bestämt sig för att bryta tystnaden kring alla orättvisor som har begåtts och som begås mot vårt folk. Man har inlett en kamp mot den orättvisa behandling vårt folk har utsatts – och fortfarande utsätts för. Seyfo, Turkarnas och de Kurdiska klanernas folkmord på oss Assyrier under åren 1915-1918 då över en halv miljon Assyrier mördades, är utan tvekan den i särklass grymmaste handling mot vårt folk under hela vår historia.

Vi Assyrier har än idag, 99 år efter Seyfo, inte kunnat återhämta oss från denna grymma och omänskliga handling. Idag är vi spridda över hela världen som ett direkt resultat av Seyfo. Turkarna tog beslutet att utrota vårt folk och lyckades nästintill, men de hade aldrig räknat med att vi, den Assyriska ungdomen en dag skulle kräva rättvisa.

Vår organisation vill uppnå följande:

  • Att högtidlighålla minnet av över en halv miljon Assyriska martyrer som mördades 1914-1915.
  • Att medvetande göra vårt folks nya generationer om detta folkmord och uppmana dem till att kräva rättvisa.
  • Att göra vår röst hörd ut i världen.
  • Att kräva av Haag Tribunalen att dra Turkiet inför rätta för Seyfo.
  • Kräva våra mänskliga rättigheter i Turkiet samt ett officiellt erkännande och ursäkt från den turkiska staten
  • Kommer att kräva att Turkiet erkänner folkmordet på Armenier, Assyrier och Pontus Greker.

Turkiet måste ersätta Assyrierna för Seyfo!

Vi  vill att EU kräver att Turkiet erkänner folkmordet 1915 .

Turkiet är skyldig för 3 miljoner Armeniers -, Assyriers – och Pontus Grekers död.

Vi glömmer aldrig 1915 års folkmord!

Assyrian Genocide International (Seyfo ) Committee

Assyrian Genocide Institute

Den 23 aprl – 2014

Comments are closed.