TBMM Başkanlığına ve Anayasa Uzlasma Komisyonuna .19.03.2012

19.03.2012
TBMM Başkanlığına ve Anayasa Uzlasma Komisyonuna
İlgi : Asurilerin (suryaniler) yapılacak yeni Anayasada yer almasını istedikleri talepleri.
Vereniging Assyrièrs in Belgiè

Grote Nieuwedijkstraat 101
2800 Mechelen
Belgium
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
Sayın Cemil Çiçek Bakanlıklar TR-06543 Ankara
TÜRKİYE
TBMM Başkanlığına ve Anayasa Uzlasma Komisyonuna
İlgi : Asurilerin (suryaniler) yapılacak yeni Anayasada yer almasını istedikleri talepleri.
Sayın Başkan Çiçek,
İlgi : Asurilerin (suryaniler) yapılacak yeni Anayasada
yer almasını istedikleri talepleri.

19.03.2012

Vereniging Assyrièrs in Belgiè Grote Nieuwedijkstraat 101

2800 Mechelen
Belgium
Anayasa uzlasma komusyonu Baskanı
Sayın Burhan Kuzu
TBMM merkez binası Atatürk bulvarı No. 153 Bakanlıklar
TR-06543 Ankara
TÜRKİYE
TBMM Başkanlığına ve Anayasa Uzlasma Komisyonuna
İlgi : Asurilerin (suryaniler) yapılacak yeni Anayasada yer almasını istedikleri talepleri.
Sayın Başkan Kuzu,

Vereniging Assyrièrs in Belgiè 19.03.2012

Grote Nieuwedijkstraat 101

2800 Mechelen

Belgium

Anayasa uzlasma komusyonu Baskanı

Sayın Burhan Kuzu

TBMM merkez binası Atatürk bulvarı No. 153 Bakanlıklar TR-06543 Ankara

TÜRKİYE

TBMM Başkanlığına ve Anayasa Uzlasma Komisyonuna

İlgi : Asurilerin (suryaniler) yapılacak yeni Anayasada yer almasını istedikleri talepleri.

Sayın Başkan Kuzu,

Asur toplumu gerek mezopotamyada gerekse anadoludaki geçmişi yedi bin (7000) yıl öncesine kadar uzanmaktadır bugün kullandığımız takvim 6761 yılındayız önümüzdeki bir nisan günü 6762 yılına girmiş olacağız. Bu kadar engin bir tarihe sahip Asur toplumu genelde tüm insanlığa verdiğimiz kültürel değerler, insanlığın gelişmesine yaptığımız katkılar her türlü bilgiyi barındıran, kültürel ve toplumsal bir kurum olan dünyanın bir çok ünlü kütüphanelerinde gözler önündedir.

Genelde ortadoğu cografyasında, özelde de Mezopotamyanın aslı unsuru olan Asur toplumu tarihi boyunca yaşadığı cografyada komşu halklarla daima barış içinde yaşamayı ideal etmiştir. Ancak tarihsel seyir içinde bunun karşılığını görmemiştir. Bu yüzden bugün doğal ve çağdaş insanın ihtiyaç gereği olan eşitlik, demokratik hak ve özgürlüklerin anayasal güvence altına alınmasını istemektedir aksi ise cağdaş Türkiye Cumhuriyetinin büyük bir eksikliği olarak tekrar tarih sayfalarına geçecektir.

Aşağıda sıraladığımız taleplerimizin bazıları şunlardır:

Geçen yüzyılda gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet Döneminde değiştirilen tüm Asuri kökenli cografi, yerleşim yerleri ve şahıs isimlerinin (son yirmi yılda yapılan Tapu-kadastro sırasında kürtçeleştirilen binlerce söz konusu adlarda dahil) yeniden asli kökenlerine cevrilmesi.

Örnek teşkil ettiği için başta Mor Gabriel davası olmak üzere diğer Azınlık ve vakıf malları ve sinsi yollarla kamulaştırılan, satılan yada hazine adına kayda geçen Asurilere ait mülkler gerçek sahiplerine iadesi sağlanmalı zor kullanarak boşaltılan Asuri köylerinin daha sonra boşaltılmamış göstererek terörden kaynaklanan zararlarının karşılanması için gerekli hukuki işlemlere acilen başlanması. Gerek Terörden gerekse sosyal ve dini nedenlerle binlerce yıldır, adeta kovularak çıkartıldığımız topraklarımızın geri verilmesi için gerekli işlemlerin uygulamaya geçirilmesi ve demokratik hukuk devletine yakışır bir biçimde sonuçlandırılması.

Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için düşünce, inanç ve ifade özgürlüğü temelinde serbestçe siyaset ve örgütlenme özgürlüğü yapabilmek, etnik ve toplumsal kökene dayalı her türlü Ayrımcılığın kaldırılarak anayasal güvence altına alınması.

Asuri dili ve kültürü önündeki her türlü engellerin kaldırılması, anadilde eğitim hakkı,

basın ve yayın hakları yasal güvence altına alınması ve korunması ile gereken maddi koşulların sağlanması. Ana dilde eğitim en temel insan hakkıdır.

Asurilerin Azınlık statüsünün anayasal ve yasal anlamda güvence altına alınmasını

Lozan Antlaşmasında Ermeni, Rum ve Yahudilere anayasal ve yasal anlamda tanınan azınlık statüsünü Asurilere de tanınması ve bununla Lozandan günümüze kadar eğitim ve diğer alanlarda uğradıkları zararların telafi edilmesi sağlanmalı.

Türkiyeyi çesitli nedenlerle terk etmek zorunda kalan Asuri vatandaşların anavatanlarına dönebilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler yapılarak kolaylıklar sağlanmalı, ekonomik, sosyal, dini, veya politik nedenlerle vatandaşlıktan çıkarılanların iadeyi itibarlarının yeniden verilmesini sağlanmalı.

Türkiye Cumhuriyetinin tüm kurum ve kuruluşlarında sivil veya askeri hiç bir ayırıma tabi tutulmadan görev ve sorumluluk alabilmeleri sağlanmalı bu alanda mevcut bulunan tüm gizli veya açık engellerin kaldırılarak hukuki işlemleri sağlanmaları. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olma idealinde olan Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine uygun Azınlıklarla ilgili tüm anayasal ve yasal güvenceleri yerine getirmelidir. Ayrica bir çok ülkede olduğu gibi Türkiyedeki gayrimüslüm azınlıkların kendi sorunlarını dile getirebilmek için TBMM. bir temsili kota sağlanmalı. İranda bile bu kota mevcuttur.

Hırıstıyan mirası olanTürkiye’de tüm kilise ve ibadet yerlerini gerçek sahiplerine iade edilmesi, onarım ve yeniden gördükleri şekilde muhafaza edebilmelerinin şartlarını sağlanması için gerekli Anayasal ve yasal düzenlemelerin yapılması. Dini ayırımcılığa son verilmesi. Bugün sayılarını bilmediğimiz bir çok tarihi kilise ahır, samanlık, ev yerine kulanılmakta yada kaderine terk edilmis durumdadırlar çok büyük bir bölümü 1000 (Bin) yıldan fazla bir geçmişe uzanan tarihleriyle bölgenin en zengin kültürünü olusturmaktadırlar bu kültürel zenginliğin yerini alacak bölgede başka bir zenginlik yoktur bu yüzden korunmalar sadece turizim acısından bile bakarsak her yıl milyonlarca insanin uğradığı yerlerdir.

Asuri tarihine ait tarihi yerlerin korunması örneğin Hasankeyf, Hakkari, Urfa, Mardin ve bunlar gibi daha sayılacak bir çok yerlerin muhafaza edebilmeleri için gerekli sartların sağlanması Anayasal ve yasal düzenlemelerin yapılması.

Yukarıdaki isteklerimizi yeni yapılacak Anayasaya aktarılmasını yüksek meclisinizden talep etmekteyiz. Böylece Türkiye´de birlikte barış içinde ve kardeşçe yaşamanın, eşitlik, özgürlük ve demokrasinin hakim olması en başta gelen idealimizdir.

Saygılarımızla

Deutscher Assyrischer Jugend- und Kulturverein Idstein e.V

Limburgerstraße 53a

65510 Idstein (Germany)

Vereniging van Assyriërs in België

Grote Nieuwedijkstraat 101

2800 Mechelen (Belgium)

E-mail: AssyrienVereniging.be@gmail.com

Atour e.V. Assyrian youth club

Alte Heerstasse 5

35440 Linden (Germany)

Assyrische Verein der Schweiz

Postfach 134

9545 Wängi (Schweiz)

Sozial- und Informationsdienst der Assyrer

Postfach 6

6431 Schweiz

Assyrian Institutet

Tomtbergavägen 16 tr. 1

145 67 Norsborg (Sweden)

MAGAZEN FURKONO

Address: Tomtbargavägen 16, 1Tr,

SE-145 01 Norsbog (Sweden)

Tel/Fax: 0046 (0)8 531 705 06

E-mail: info@furkono.com

Save Assyria Front Europe

E-mail: SAF_Eu@gmx.de

Assyrian Liberation Party

E-mail: info_GFA@gmx.de

Comments are closed.